vogelvereniging Rijnmond

Rijnmond Actief Groep - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Maandbrief


Uitnodiging 8 Februari 2018

Tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering (Jaarvergadering), welke zal worden gehouden op donderdag 8 februari 2018 in ons clubgebouw aan de Aldenkamp 1 in Rotterdam-Zuid. Aanvang 20.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter

      Beste leden van Rijnmond Actief

 Het jaar 2018 is begonnen, vele leden met partners waren aanwezig op onze nieuwjaars-receptie en prijsuitreiking van onze show.Toch weer erg gezellig om met zo’n club mensen het nieuwe jaar te starten.

Nu moeten we vooruit kijken en onze visie en strategie betreffende Rijnmond Actief verder uitwerken. Daar beginnen wij natuurlijk mee op de aanstaande jaarvergadering. Verantwoording van de secretaris, penningmeester en de bestuursverkiezing. Zoals jullie zien willen wij het bestuur fors uitbreiden met 4 personen. Wanneer iedereen wordt gekozen komen wij op 11 bestuurders. Dat doen wij natuurlijk niet voor niets. Allereerst natuurlijk omdat wij verwachten, dat er de komende twee jaar veel werk op ons afkomt. Maar de vergrijzing in het bestuur schrijdt ook voort. Er komt natuurlijk een moment, dat deze bestuurders vervangen moeten worden.

Naast dit forse bestuur hebben wij natuurlijk ook nog leden, die veel ondersteuning geven, b.v. de barmedewerkers, de mensen van de bingo en klaverjassen, de PR etc. Onze gekozen naam “Rijnmond Actief” is dus juist. Vooral ook om dat er bij de leden wensen zijn om vaker te gaan klaverjassen, jokeren en Ik heb zelfs darten voorbij horen komen. Dat moet allemaal bemenst en aangestuurd worden. Het kenmerkt de veerkracht van onze vereniging.

Op de beurs van januari c.q. prietpraatcafe  hoorde ik ook dat leden zelf de beurs op b.v. (vogel) marktplaats zijn gaan promoten, perfect, moet iedereen doen. Nu waren er echt weer mensen binnen, die wij nog nooit hebben gezien. Deze mensen kwamen met gerichte vragen over van alles, wat onze vogelliefhebberij zo mooi maakt.

Wij gaan naar het voorjaar, het weer wordt zachter en mooier. Dus ik ga er van uit, dat de Jeu de Boulers ook weer snel uit de startblokken komen. Dan worden de woensdag-avonden en de zaterdagen ook weer goed ingevuld. Eigenlijk moeten die vogelaars maar eens een keer aan de boulers gekoppeld worden. Een wedstrijdje spelen, misschien lopen er nog natuurtalenten rond. Maar het komt de cohesie in ieder geval ten goede.

Als laatste hebben jullie natuurlijk gezien, dat wij weer een zaad- en vogelhandelaar hebben kunnen aantrekken. Zijn naam is Mark en een enthousiaste jongeling. Je kunt bij hem bestellen en dan brengt hij het mee naar de beurs.   Mooi toch?

Komen jullie ook naar de gezamenlijke opruimdag in maart? Alles wat wij in de containers en kleedlokalen niet meer gebruiken wordt weggegooid of jullie mogen het meenemen naar huis. Daarnaast zijn wij op zoek naar kleine, vierkante tafels voor in het clubhuis (20 stuks), moeten wel hetzelfde zijn, anders wordt het een rommeltje.

Het bestuur hoort het graag.

Groetjes, Tino                                                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Om fouten en vergissingen te voorkomen, kunt u, als u ringen wilt bestellen voor het broedjaar 2018, gebruik maken van het formulier, dat op de site staat van de bond. U kunt dit uitprinten, vul alle gegevens in, onderteken het en stuur het dan per e-mail naar: wimvandenbos@hotmail.com

Hebt u geen e-mail? Op de contactavond of op de beurs kunt u evt. bij mij een formulier krijgen en invullen.

Rekeningnummer: NL86INGB0001667357  tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam

Vermeld er aub bij dat het om de betaling van uw ringen gaat. Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is.

Met vriendelijke groet,

Wim van den Bos


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor 2018
 
----------+-------------