vogelvereniging Rijnmond

Rijnmond Actief Groep - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Maandbrief


Helaas

 Is het dagelijks bestuur op de ledenvergadering afwezig. Marijke is een weekje op vakantie, Tino is aan het keuren in Frankrijk en Henk moet werken.

Ondergetekende komt wel, maar is druk bezig met voorbereidingen te treffen voor de verjaardag van eendrieling.
Dus denk niet om 20:00 aanwezig te  .
Bas neemt de honneurs waar.
Koos Simons

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging 11 oktober 2018

Tot het bijwonen van de ledenvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag  11 oktober  2018 in ons clubgebouw aan de Aldenkamp 1 in Rotterdam-Zuid.

Aanvang 20.00 uur.

                                   A G E N D A

      1.   Bespreking vogels voorbereiden

 voor de tentoonstelling door Bas van der Ree

      2.   Rondvraag

      3.   Sluiting


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter

      Beste leden van Rijnmond Actief

Soms vraag ik mij weleens af:  wat is nu eigenlijk de zin van een bestuursfunctie.

Zo ook bij Rijnmond Actief. De club is in 20 jaar gehalveerd. Vergrijzing en geen instroom van jongeren is daar de belangrijkste reden voor. Dit fenomeen speelt bij de Jeu de Boulers, maar ook bij de vogelvereniging.

Daarnaast zie je ook verenigingen tot stilstand komen, omdat er geen bestuurders

meer te vinden zijn. De eerste activiteiten in september beloofden ook niet veel goeds.

Slechte opkomst bij de ledenvergadering, maar dit gold ook voor de beurs.

Hoe kunnen wij dit stoppen?

Het programma misschien aantrekkelijker maken? O f gewoon gaan klaverjassen of jokeren

tijdens die bijeenkomsten? Zeggen jullie het maar. Misschien minder bijeenkomsten organiseren, belangrijke items om deze te agenderen voor de jaarvergadering, maar ook om even bij stil te staan tijdens de aankomende ledenbijeenkomst.

Het belangrijkste item is toch de motivatie van de leden zelf.

Zeker wanneer het regent blijven wij dan liever thuis in ons warme huisje.

Dus wat vaker je gezicht laten zien bij de club waar je lid van bent is m.i. toch erg belangrijk.

Het voortbestaan kan dan worden gegarandeerd. Op de laatste ledenbijeenkomst in september sprak ik met Enrique Morazzo. Ik heb hem gezegd, dat ik zoveel respect voor hem heb. Door weer en wind komt hij met het openbaar vervoer naar onze bijeenkomsten. Samengaan met andere clubs in Rotterdam kan ook nog, maar dan zijn wij snel klaar.

Wanneer wij de horizon verbreden naar Rijnmond zet dat m.i. ook weinig zoden aan de dijk. Op een enkele vereniging na, kampen de meeste clubs met dezelfde problemen. Gaat dit straks betekenen dat Rotterdam als grote stad, precies als Amsterdam, geen enkele vogelvereniging meer heeft?

Wie doet het licht uit? Ik heb besloten dit niet te doen, maar dan hebben wij wel respons nodig

van de leden.

 Dus laat je zien en horen!!!

Groetjes,  Tino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Om fouten en vergissingen te voorkomen, kunt u, als u ringen wilt bestellen voor het broedjaar 2018, gebruik maken van het formulier, dat op de site staat van de bond. U kunt dit uitprinten, vul alle gegevens in, onderteken het en stuur het dan per e-mail naar: wimvandenbos@hotmail.com

Hebt u geen e-mail? Op de contactavond of op de beurs kunt u evt. bij mij een formulier krijgen en invullen.

Rekeningnummer: NL86INGB0001667357  tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam

Vermeld er aub bij dat het om de betaling van uw ringen gaat. Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is.

Met vriendelijke groet,

Wim van den Bos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributiebetaling 2018

 

De penningmeester verzoekt de leden van zowel de Vogelvereniging als van de

Jeu de Boules Club, die hun contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan, dit

zo spoedig mogelijk te doen.

NL86INGB0001667357 tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor 2018

----------+-------------